kierunki_dzialan_01.jpg

Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowaną na stronie www.nauka.gov.pl, środki na naukę przeznacza się na:

 • strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa prowadzone w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;
 • badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki;
 • działalność statutową jednostek naukowych, w tym służącą rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;
 • inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym;
 • współpracę naukową z zagranicą;
 • zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 • działalność upowszechniającą naukę;
 • programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra;
 • nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne;
 • stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców;
 • finansowanie bibliotek naukowych niewchodzących w skład jednostek naukowych.

 Obsługę formalną projektów badawczych zapewnia BBN: http://bbn.uksw.edu.pl/kontakt

 

Projekty realizowane na UKSW

W roku akademickim 2016/17 realizowanych jest ok. 50 projektów badawczych, najwięcej z Narodowego Centrum Nauki. Największy  ponad 2,6 mln zł  grant z NCN otrzymał prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk z WNHiS UKSW na projekt "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej".

W 2015 roku, najwięcej bo 9 działań naukowych prowadził Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, w kolejności z liczbą 7 projektów znajduje się Wydział Prawa i Administracji. Szczegółowy wykaz znajduje się w pliku - ZOBACZ

Narodowy Fundusz Rozwoju Humanistyki finansuje 7 projektów realizowanych na UKSW, na kwotę ok. 5 mln zł

 W 2015 roku projektów realizuje Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Szczegółowy wykaz znajduje się w pliku - ZOBACZ

Komercjalizacja badań

Zasady zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach UKSW wraz z know-how związanym z tymi wynikami, określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 88/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. - ZOBACZ DOKUMENT

Postanowienia Regulaminu stosuje się do wyników powstałych w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych wraz z know-how związanym z tymi wynikami prowadzonych w ramach Uczelni w odniesieniu do:

 • pracowników Uczelni, których zakres obowiązków w całości lub części dotyczy świadczenia pracy o charakterze intelektualnym
 • pracowników Uczelni, których umowa o pracę zawiera odpowiednie klauzule dotyczące świadczeń o charakterze intelektualnym lub jeśli wyrażą oni na to zgodę
 • współtwórców dóbr intelektualnych, którzy zobowiązani są do uzgadniania swojego stanowiska wobec Uczelni
 • studentów, doktorantów oraz innych osób nie pozostających z Uczelnią w stosunku pracy, jeśli stanowi tak umowa zawarta między Uczelnią a studentem lub doktorantem
Obsługa administracyjna 

Wparcie formalne w zakresie komercjalizacji i ochrony patentowej zapewnia Centrum Inicjatyw Rozwojowych, m.in. poprzez pomoc w przygotowaniu dokumentacji do postępowania patentowego oraz udzielanie porad oraz informacji. 

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje