kierunki_dzialan_01.jpg
Badania statutowe

Od 2012 r. sukcesywnie rośnie kwota dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego, którą przyznaje Ministerstwo dot pot 12 15Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 r. kwota jest o ponad 72% wyższa od kwoty pozyskanej w 2012 r.

W ramach przyznanych środków realizowanych jest w 2015 roku ponad 260 projektów badawczych. W latach 2012-2015 na utrzymanie potencjału badawczego pozyskano blisko 10 mln zł. Środki te pozwoliły na realizację ponad 1000 projektów badawczych.

Wzrost wysokości pozyskiwanej dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służy rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

 

Realizowanych jest blisko 100 projektów naukowych, których kierownikami są młodzi naukowcy dzięki kwocie dotacji przyznanej wmlodzi nauk 12 15 2012 r., wyższej o 11 % w porównaniu do kwoty dotacji z 2015 r. W latach 2012-2015 na badania prowadzone przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich pozyskano łącznie blisko 4 mln zł. Kwotę tę przeznaczono na pokrycie realizacji ponad 400 projektów naukowych

Narodowy Program Fozwoju Humanistyki

Naukowa aktywność pracowników UKSW jest widoczna również w realizacji projektów finansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Prawie 6 mln zł - to łączny budżet 10 grantów finansowanych ze środków NPRH, które są prowadzone przez pracowników UKSW. Obecnie na UKSW realizowanych jest 7 kluczowych dla polskiej humanistyki projektów.

 Granty

Aktywności naukowa studentów, doktorantów i pracowników naukowych UKSW realizowana jest także projekty badawcze, tj.narodowy humanistyki Diamentowe Granty, które są jednymi z najbardziej prestiżowych projektów w Polsce, skierowanymi do najmłodszych naukowców.

Młodzi naukowcy z UKSW znajdują się także wśród laureatów Stypendiów Fundacji Lanckorońskich, jak też na listach laureatów konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Ponadto realizowane są projekty w ramach środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz stypendium American Psychological Foundation.

 

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje